Důvěrnost

Poslední aktualizace: 03. února 2023

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují naše zásady a postupy týkající se shromažďování, používání a zveřejňování vašich údajů při používání služby a informují vás o vašich právech na ochranu osobních údajů a o tom, jak vás chrání zákon.

Vaše osobní údaje používáme k poskytování a zlepšování Služby. Používáním Služby souhlasíte se shromažďováním a používáním informací v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů. Tyto Zásady ochrany osobních údajů byly vytvořeny pomocí Generátoru zásad ochrany osobních údajů.

Výklad a definice
Výklad
Slova, jejichž počáteční písmeno je psáno velkým písmenem, mají význam definovaný za následujících podmínek. Následující definice mají stejný význam bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v jednotném nebo množném čísle.

Definice
Pro účely těchto Zásad ochrany osobních údajů:

Účet znamená jedinečný účet vytvořený pro vás za účelem přístupu k naší službě nebo jejím částem.

Přidružená společnost znamená subjekt, který ovládá, je ovládán nebo je pod společnou kontrolou strany, přičemž "kontrolou" se rozumí vlastnictví 50 % nebo více akcií, majetkových podílů nebo jiných cenných papírů s právem hlasovat při volbě ředitelů nebo jiných řídících orgánů.

Společnost (v této smlouvě označovaná buď jako "Společnost", "My", "Nás" nebo "Naše") označuje společnost C-Tech 2D, Havlíčkova 865, 431 58 Místo.

Soubory cookie jsou malé soubory, které webové stránky ukládají do Vašeho počítače, mobilního zařízení nebo jiného zařízení a které obsahují mimo jiné údaje o historii Vašeho prohlížení na těchto webových stránkách.

Země se týká: Česko

Zařízením se rozumí jakékoli zařízení, které může přistupovat ke Službě, například počítač, mobilní telefon nebo digitální tablet.

Osobní údaje jsou jakékoli informace, které se vztahují k identifikované nebo identifikovatelné osobě.

Služba se vztahuje na webové stránky.

Poskytovatelem služby se rozumí jakákoli fyzická nebo právnická osoba, která zpracovává údaje jménem Společnosti. Jedná se o společnosti nebo fyzické osoby třetích stran, které Společnost zaměstnává za účelem usnadnění Služby, poskytování Služby jménem Společnosti, provádění služeb souvisejících se Službou nebo pomoci Společnosti při analýze způsobu využívání Služby.

Služba sociálních médií třetí strany odkazuje na jakoukoli webovou stránku nebo jakoukoli webovou stránku sociální sítě, prostřednictvím které se Uživatel může přihlásit nebo si vytvořit účet za účelem používání Služby.

Údaje o používání se vztahují k automaticky shromažďovaným údajům, které jsou generovány buď používáním Služby, nebo ze samotné infrastruktury Služby (například doba trvání návštěvy stránky).

Webové stránky odkazují na C-Tech 2D, přístupné z https://www.ctech-2d.cz.

Vy znamená fyzickou osobu, která přistupuje ke Službě nebo ji používá, případně společnost nebo jinou právnickou osobu, jejímž jménem tato osoba přistupuje ke Službě nebo ji používá.

Shromažďování a používání vašich osobních údajů
Typy shromažďovaných údajů
Osobní údaje
Při používání naší Služby vás můžeme požádat, abyste nám poskytli určité osobní údaje, které lze použít ke kontaktování nebo identifikaci vaší osoby. Osobně identifikovatelné údaje mohou mimo jiné zahrnovat:

e-mailovou adresu

Jméno a příjmení

telefonní číslo

Adresa, stát, provincie, PSČ/poštovní směrovací číslo, město

Údaje o používání

Údaje o používání
Údaje o používání se shromažďují automaticky při používání služby.

Údaje o používání mohou zahrnovat informace, jako je adresa internetového protokolu vašeho zařízení (např. IP adresa), typ prohlížeče, verze prohlížeče, stránky naší služby, které jste navštívili, čas a datum vaší návštěvy, čas strávený na těchto stránkách, jedinečné identifikátory zařízení a další diagnostické údaje.

Když přistupujete ke Službě prostřednictvím mobilního zařízení nebo přes něj, můžeme automaticky shromažďovat určité informace, mimo jiné typ mobilního zařízení, které používáte, jedinečný identifikátor Vašeho mobilního zařízení, IP adresu Vašeho mobilního zařízení, Váš mobilní operační systém, typ mobilního internetového prohlížeče, který používáte, jedinečné identifikátory zařízení a další diagnostické údaje.

Můžeme také shromažďovat informace, které Váš prohlížeč odešle, kdykoli navštívíte naši službu nebo když ke službě přistupujete prostřednictvím mobilního zařízení nebo přes něj.

Informace ze služeb sociálních médií třetích stran
Společnost vám umožňuje vytvořit si účet a přihlásit se k používání Služby prostřednictvím následujících služeb sociálních médií třetích stran:

Google
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pokud se rozhodnete zaregistrovat se prostřednictvím Služby sociálních médií třetí strany nebo nám jinak poskytnout přístup ke Službě sociálních médií třetí strany, můžeme shromažďovat osobní údaje, které jsou již spojeny s vaším účtem Služby sociálních médií třetí strany, jako je vaše jméno, vaše e-mailová adresa, vaše aktivity nebo váš seznam kontaktů spojený s tímto účtem.

Můžete mít také možnost sdílet se Společností další informace prostřednictvím Vašeho účtu Služby sociálních médií třetí strany. Pokud se rozhodnete takové informace a osobní údaje poskytnout, ať už během registrace nebo jinak, dáváte tím Společnosti svolení k jejich použití, sdílení a ukládání způsobem, který je v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

Sledovací technologie a soubory cookie
Ke sledování aktivity na naší službě a ukládání určitých informací používáme soubory cookie a podobné sledovací technologie. Sledovací technologie používají majáky, značky a skripty ke shromažďování a sledování informací a ke zlepšování a analýze Naší služby. Technologie, které používáme, mohou zahrnovat:

Soubory cookie nebo soubory cookie prohlížeče. Soubor cookie je malý soubor umístěný ve Vašem zařízení. Svému prohlížeči můžete dát pokyn, aby odmítl všechny soubory cookie nebo aby upozornil na odesílání souborů cookie. Pokud však Soubory cookie nepřijmete, je možné, že nebudete moci používat některé části naší Služby. Pokud jste neupravili nastavení svého prohlížeče tak, aby soubory cookie odmítal, může naše Služba soubory cookie používat.
Webové majáky. Některé části naší Služby a naše e-maily mohou obsahovat malé elektronické soubory známé jako webové signály (označované také jako clear gifs, pixelové značky a jednopixelové gify), které Společnosti umožňují například počítat uživatele, kteří tyto stránky navštívili nebo otevřeli e-mail, a pro další související statistiky webových stránek (například zaznamenávání oblíbenosti určité části a ověřování integrity systému a serveru).
Soubory cookie mohou být "trvalé" nebo "relační". Trvalé soubory cookie zůstávají ve vašem osobním počítači nebo mobilním zařízení, když přejdete do režimu offline, zatímco relační soubory cookie se vymažou, jakmile zavřete webový prohlížeč. Více informací o souborech cookie naleznete v článku Zásady ochrany osobních údajů na webových stránkách.

Soubory cookie relace i trvalé soubory cookie používáme pro účely uvedené níže:

Nezbytné / nezbytné soubory cookie

Typ: Soubory cookie relace

Spravuje: Us

Účel: Tyto soubory cookie jsou nezbytné k tomu, aby vám mohly být poskytovány služby dostupné prostřednictvím webových stránek a abyste mohli využívat některé jejich funkce. Pomáhají ověřovat uživatele a zabraňují podvodnému používání uživatelských účtů. Bez těchto souborů cookie nelze poskytovat služby, o které jste požádali, a my tyto soubory cookie používáme pouze k tomu, abychom vám tyto služby poskytli.

Zásady používání souborů cookie / oznámení o přijetí souborů cookie

Typ: Soubory cookie, které se používají při zpracování souborů cookie: Trvalé soubory cookie

Spravuje: Česká republika .

Účel: Tyto soubory cookie identifikují, zda uživatelé souhlasili s používáním souborů cookie na webových stránkách.

Funkční soubory cookie

Typ: Trvalé soubory cookie

Spravuje: .

Účel: Tyto soubory cookie nám umožňují zapamatovat si volby, které jste učinili při používání webových stránek, například zapamatovat si vaše přihlašovací údaje nebo předvolbu jazyka. Účelem těchto souborů cookie je poskytnout Vám osobnější zážitek a zabránit tomu, abyste museli znovu zadávat své preference při každém použití Webových stránek.

Další informace o souborech cookie, které používáme, a o vašich možnostech týkajících se souborů cookie naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie nebo v sekci Soubory cookie v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

Použití vašich osobních údajů
Společnost může používat Osobní údaje pro následující účely:

K poskytování a údržbě naší Služby, včetně monitorování využívání naší Služby.

Ke správě vašeho účtu: ke správě vaší registrace jako uživatele Služby. Vámi poskytnuté Osobní údaje Vám mohou umožnit přístup k různým funkcím Služby, které jsou Vám jako registrovanému uživateli k dispozici.

Pro plnění smlouvy: vypracování, dodržování a plnění kupní smlouvy na produkty, zboží nebo služby, které jste si zakoupili, nebo jakékoli jiné smlouvy s námi prostřednictvím Služby.

Za účelem kontaktování Vás: Kontaktovat Vás prostřednictvím e-mailu, telefonních hovorů, SMS nebo jiných rovnocenných forem elektronické komunikace, jako jsou push notifikace mobilní aplikace, ohledně aktualizací nebo informačních sdělení týkajících se funkcí, produktů nebo smluvních služeb, včetně bezpečnostních aktualizací, pokud je to nezbytné nebo přiměřené pro jejich provedení.

Poskytovat vám novinky, speciální nabídky a obecné informace o dalším zboží, službách a událostech, které nabízíme a které jsou podobné těm, které jste již zakoupili nebo na které jste se dotazovali, pokud jste se nerozhodli takové informace nedostávat.

Ke správě Vašich požadavků: Abychom mohli vyřizovat a spravovat Vaše požadavky, které jste nám zaslali.

Pro obchodní převody: Vaše údaje můžeme použít k vyhodnocení nebo provedení fúze, prodeje, restrukturalizace, reorganizace, rozpuštění nebo jiného prodeje či převodu některých nebo všech Našich aktiv, ať už jako fungujícího podniku nebo v rámci konkurzu, likvidace nebo podobného řízení, v němž jsou mezi převáděnými aktivy i Námi uchovávané osobní údaje o uživatelích našich služeb.

Pro jiné účely: Vaše údaje můžeme použít k dalším účelům, jako je analýza dat, zjišťování trendů používání, určování účinnosti našich propagačních kampaní a vyhodnocování a zlepšování naší Služby, produktů, služeb, marketingu a vašich zkušeností.

Vaše osobní údaje můžeme sdílet v následujících situacích:

S poskytovateli služeb: Vaše osobní údaje můžeme sdílet s Poskytovateli služeb za účelem monitorování a analýzy používání naší Služby, abychom Vás mohli kontaktovat.
Za účelem obchodních převodů: Vaše osobní údaje můžeme sdílet nebo předávat v souvislosti s jakoukoli fúzí, prodejem majetku společnosti, financováním nebo převzetím celého našeho podniku nebo jeho části jinou společností nebo během jednání o nich.
S přidruženými společnostmi: V takovém případě budeme vyžadovat, aby tyto pobočky dodržovaly tyto Zásady ochrany osobních údajů. Mezi přidružené společnosti patří Naše mateřská společnost a jakékoli další dceřiné společnosti, partneři ve společných podnicích nebo jiné společnosti, které ovládáme nebo které jsou s Námi pod společnou kontrolou.
S obchodními partnery: Vaše údaje můžeme sdílet s Našimi obchodními partnery, abychom Vám mohli nabídnout určité produkty, služby nebo propagační akce.
S ostatními uživateli: Když sdílíte osobní údaje nebo jinak komunikujete ve veřejných oblastech s ostatními uživateli, mohou tyto informace vidět všichni uživatelé a mohou být veřejně šířeny mimo. Pokud komunikujete s ostatními uživateli nebo se zaregistrujete prostřednictvím služby sociálních médií třetí strany, Vaše kontakty ve službě sociálních médií třetí strany mohou vidět Vaše jméno, profil, fotografie a popis Vaší činnosti. Stejně tak ostatní uživatelé budou moci vidět popisy Vaší činnosti, komunikovat s Vámi a prohlížet si Váš profil.
S Vaším souhlasem: S Vaším souhlasem můžeme Vaše osobní údaje zveřejnit za jakýmkoli jiným účelem.
Uchovávání Vašich osobních údajů
Společnost bude uchovávat Vaše osobní údaje pouze po dobu nezbytnou pro účely uvedené v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Vaše osobní údaje budeme uchovávat a používat v rozsahu nezbytném pro splnění našich zákonných povinností (například pokud jsme povinni uchovávat vaše údaje pro dodržení platných zákonů), řešení sporů a prosazování našich právních dohod a zásad.

Společnost bude rovněž uchovávat Údaje o používání pro účely interní analýzy. Údaje o používání jsou obecně uchovávány po kratší dobu, s výjimkou případů, kdy jsou tyto údaje použity k posílení bezpečnosti nebo zlepšení funkčnosti naší služby, nebo kdy jsme ze zákona povinni uchovávat tyto údaje po delší dobu.

Přenos vašich osobních údajů
Vaše informace, včetně Osobních údajů, jsou zpracovávány v provozních kancelářích Společnosti a na dalších místech, kde se nacházejí strany zapojené do zpracování. To znamená, že tyto údaje mohou být přenášeny do počítačů - a uchovávány v počítačích - umístěných mimo Váš stát, provincii, zemi nebo jinou vládní jurisdikci, kde se zákony na ochranu údajů mohou lišit od zákonů Vaší jurisdikce.

Váš souhlas s těmito Zásadami ochrany osobních údajů, po kterém následuje odeslání takových informací, představuje Váš souhlas s tímto přenosem.

Společnost podnikne veškeré přiměřeně nezbytné kroky, aby zajistila, že s Vašimi údaji bude nakládáno bezpečně a v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů, a nedojde k žádnému přenosu Vašich osobních údajů do organizace nebo země, pokud nebudou zavedeny odpovídající kontrolní mechanismy včetně zabezpečení Vašich údajů a dalších osobních informací.

Vymazání Vašich osobních údajů
Máte právo vymazat osobní údaje, které jsme o vás shromáždili, nebo nás požádat o pomoc při jejich vymazání.

Naše Služba Vám může poskytnout možnost vymazat určité údaje o Vás v rámci Služby.

Své údaje můžete kdykoli aktualizovat, změnit nebo odstranit tak, že se přihlásíte ke svému účtu, pokud jej máte, a navštívíte část nastavení účtu, která vám umožňuje spravovat vaše osobní údaje. Můžete nás také kontaktovat a požádat o přístup k osobním údajům, které jste nám poskytli, opravit je nebo odstranit.

Vezměte však prosím na vědomí, že některé informace můžeme potřebovat uchovávat, pokud k tomu máme zákonnou povinnost nebo zákonný důvod.

Zveřejnění vašich osobních údajů
Obchodní transakce
Pokud se Společnost účastní fúze, akvizice nebo prodeje majetku, mohou být Vaše osobní údaje předány. Předtím, než budou Vaše osobní údaje převedeny a začnou se na ně vztahovat jiné zásady ochrany osobních údajů, Vás na to upozorníme.

Vymáhání práva
Za určitých okolností může být Společnost povinna zpřístupnit Vaše Osobní údaje, pokud to vyžaduje zákon nebo v reakci na oprávněné žádosti orgánů veřejné moci (např. soudu nebo vládního orgánu).

Další právní požadavky
Společnost může Vaše Osobní údaje zveřejnit v dobré víře, že je to nezbytné pro:

splnění zákonné povinnosti
Chránit a hájit práva nebo majetek Společnosti.
zabránit nebo vyšetřit možné protiprávní jednání v souvislosti se Službou
Chránit osobní bezpečnost uživatelů Služby nebo veřejnosti.
Chránit před právní odpovědností
Bezpečnost vašich osobních údajů
Bezpečnost Vašich osobních údajů je pro Nás důležitá, ale nezapomeňte, že žádný způsob přenosu přes internet ani způsob elektronického ukládání není 100% bezpečný. I když se snažíme používat komerčně přijatelné prostředky k ochraně Vašich Osobních údajů, nemůžeme zaručit jejich absolutní bezpečnost.

Ochrana osobních údajů dětí
Naše služba neoslovuje osoby mladší 13 let. Vědomě neshromažďujeme osobní údaje od osob mladších 13 let. Pokud jste rodič nebo opatrovník a jste si vědomi, že nám vaše dítě poskytlo osobní údaje, kontaktujte nás. Pokud zjistíme, že jsme shromáždili Osobní údaje od osoby mladší 13 let bez ověření souhlasu rodičů, podnikneme kroky k odstranění těchto údajů z Našich serverů.

Pokud se musíme spoléhat na souhlas jako na právní základ pro zpracování Vašich údajů a Vaše země vyžaduje souhlas rodiče, můžeme před shromažďováním a používáním těchto údajů vyžadovat souhlas rodiče.

Odkazy na jiné webové stránky
Naše služba může obsahovat odkazy na jiné webové stránky, které neprovozujeme. Pokud kliknete na odkaz třetí strany, budete přesměrováni na stránky této třetí strany. Důrazně vám doporučujeme, abyste si prostudovali zásady ochrany osobních údajů každé stránky, kterou navštívíte.

Nemáme žádnou kontrolu nad obsahem, zásadami ochrany osobních údajů nebo postupy jakýchkoli stránek nebo služeb třetích stran a neneseme za ně žádnou odpovědnost.

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů
Naše zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času aktualizovat. O všech změnách vás budeme informovat zveřejněním nových Zásad ochrany osobních údajů na této stránce.

Předtím, než změna vstoupí v platnost, vás o tom budeme informovat e-mailem a/nebo viditelným oznámením na našich službách a aktualizujeme datum "Poslední aktualizace" v horní části těchto Zásad ochrany osobních údajů.

Doporučujeme vám, abyste tyto Zásady ochrany osobních údajů pravidelně kontrolovali, zda nedošlo ke změnám. Změny těchto Zásad ochrany osobních údajů nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na této stránce.

Kontaktujte nás
Pokud máte jakékoli dotazy týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů, můžete nás kontaktovat:

e-mailem: admin@ctech-2d.cz

Navštívením této stránky na našich webových stránkách: https://www.ctech-2d.cz.